Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết trên thế giới, hầu hết các quốc gia đều phải đối mặt với thực tế là nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sinh sản ngày càng tăng trong khi nguồn lực cho y tế chỉ có hạn. Do đó, việc xác định ưu tiên trong các quyết định về chính sách y tế, đặc biệt liên quan đến phân bổ và sử dụng nguồn lực cho chăm sóc sức khoẻ đóng vai trò rất quan trọng.

Tại Việt Nam, vấn đề này càng rõ ràng hơn trong bối cảnh điều kiện kinh tế chưa cao song yêu cầu chăm sóc sức khoẻ tăng nhanh do thay đổi mô hình bệnh tật, quá trình già hóa dân số...

Cùng với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân. Để đạt được mục tiêu này, hoạt động đánh giá công nghệ y tế được xem là một công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hệ thống y tế với mục tiêu hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên bằng chứng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong khi việc xây dựng chính sách y tế đang rất cần các bằng chứng về đánh giá công nghệ y tế thì đến nay hoạt động này vẫn còn rất mới mẻ tại Việt Nam.

Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam hầu như chưa phát triển cả về nghiên cứu cũng như sử dụng kết quả nghiên cứu trong hoạch định chính sách. Hạn chế về năng lực nghiên cứu, hệ thống thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính đang là những thách thức cho việc phát triển nghiên cứu về đánh giá công nghệ y tế.

Với bản chất là một lĩnh vực nghiên cứu đa ngành, để thực hiện thành công đánh giá này đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa các nhà hoạch định chính sách, các đơn vị tổ chức nghiên cứu và các bên liên quan.

Vì vậy, tại hội thảo, các đại biểu sẽ thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế phù hợp và đáp ứng các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế Việt Nam.

Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách y tế (Bộ Y tế) Trần Thị Mai Oanh cho biết Kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế ở Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc gắn với các quyết định chính sách, được thừa nhận và sử dụng bởi các bên liên quan, đảm bảo chính sách dựa vào bằng chứng... nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định chính sách y tế dựa vào bằng chứng để chăm sóc sức khoẻ với chất lượng cao, hiệu quả và công bằng.

Các hoạt động thực hiện trong 2 năm đầu là lựa chọn các chủ đề ưu tiên, xây dựng tiêu chí lựa chọn chủ đề, xác định nhu cầu và nội dung cần được đào tạo, xây dựng các tài liệu phù hợp cho cuộc vận động chính sách...

Theo các đại biểu, đánh giá công nghệ y tế là một lĩnh vực đa ngành về phân tích chính sách và nghiên cứu những tác động về y tế, xã hội, đạo đức và kinh tế của việt phát triển, phổ biến và sử dụng công nghệ y tế. Từ thực tiễn hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy đánh giá công nghệ y tế có thể đóng góp quan trọng và thiết thực trong xây dựng chính sách y tế liên quan tới một số lĩnh vực ưu tiên như: xây dựng gói quyền lợi chăm sóc sức khoẻ phù hợp, lựa chọn thuốc và dịch vụ y tế được thanh toán bảo hiểm y tế, xây dựng phác đồ điều trị chuẩn, tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế phù hợp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia quốc tế trình bày về kinh nghiệm của Thái Lan trong xây dựng và phát triển hoạt động đánh giá công nghệ y tế; đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo "Kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế ở Việt Nam".