Từ thuật ngữ “Vệ sinh” đến quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Từ thuật ngữ “Vệ sinh” đến quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

"An toàn thực phẩm", "An toàn vệ sinh thực phẩm", "Vệ sinh an toàn thực phẩm"... vốn là những từ đã được đưa vào văn bản luật định của Việt Nam. Nhưng thực tế, chúng lại là những từ được hiểu sai ý nghĩa từ phong trào vệ sinh yêu nước vốn được Bác Hồ nhắc đến trong một bài viết đăng trên báo Nhân dân ngày 2/7/1958.

Hội thảo quốc tế về thực phẩm chức năng

Hội thảo quốc tế về thực phẩm chức năng

Với mục tiêu kết nối các diễn giả, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng cùng người tiêu dùng để tìm ra những cách thức để quản lý hiệu quả thực phẩm chức năng, Hội thảo quốc tế về thực phẩm chức năng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2018 tại Hà Nội.

GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Có gây khó doanh nghiệp?

GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Có gây khó doanh nghiệp?

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế” – Khoản 3, Điều 28, Nghị định 15/2018/NĐ-CP đã quy định như vậy. Tuy nhiên, nhiều thắc mắc, câu hỏi về vấn đề này vẫn chưa được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

     

     

Góc nhìn quản lý

     

     

Trao đổi & hỏi đáp

Sản phẩm