Quy định đối với các sản phẩm “cá nhân hóa” – không phải là chuyện của cá nhân

Quy định đối với các sản phẩm “cá nhân hóa” – không phải là chuyện của cá nhân

“Cá nhân hóa” là một trong những cách tiếp cận thú vị và logic nhất đối với ngành dinh dưỡng nói chung. Không có gì cá nhân hơn thứ mà một người đưa vào bên trong cơ thể họ, như thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung. Từ đó, thách thức đối với các thương hiệu thực phẩm và thực phẩm bổ sung là ngày càng làm cho chúng trở nên cá nhân hơn.

Kỳ cuối: MRA - Kinh nghiệm nào cho ngành thực phẩm chức năng Việt Nam?

Kỳ cuối: MRA - Kinh nghiệm nào cho ngành thực phẩm chức năng Việt Nam?

Qua nghiên cứu phạm vi và điều kiện các Hiệp định công nhận lẫn nhau (MRA) giữa EU và các NRA của các quốc gia đối tác, ngành Thực phẩm chức năng Việt Nam có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Có thể chỉ ra 5 kinh nghiệm lớn sau:

Kỳ 3: MRA giữa Ủy ban Châu Âu với Nhật Bản, New Zealand, Thụy Sỹ và Hoa Kỳ

Kỳ 3: MRA giữa Ủy ban Châu Âu với Nhật Bản, New Zealand, Thụy Sỹ và Hoa Kỳ

Hiệp định công nhận lẫn nhau giữa EU và Nhật Bản có hiệu lực từ 29/5/2013 với một số phạm vi hạn chế. Tháng 7/2018 Hiệp định được mở rộng phạm vi đối với thuốc vô khuẩn và thuốc sinh học và các nội dung này bắt đầu có hiệu lực từ 17/7/2018.

     

     

Góc nhìn quản lý

     

     

Sản phẩm