Lại ra đời quy định mới về phụ gia thực phẩm

Lại ra đời quy định mới về phụ gia thực phẩm

Gần 500 trang tài liệu quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm vừa được Bộ Y tế ban hành - Thông tư 24/2019/TT-BYT . Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2019.

Bộ Y tế: Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Y tế: Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính

"Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục". Đây là thừa nhận của Bộ trưởng Bộ Y tế khi đánh giá về công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ này thời gian vừa qua.

Quy định đối với các sản phẩm “cá nhân hóa” – không phải là chuyện của cá nhân

Quy định đối với các sản phẩm “cá nhân hóa” – không phải là chuyện của cá nhân

“Cá nhân hóa” là một trong những cách tiếp cận thú vị và logic nhất đối với ngành dinh dưỡng nói chung. Không có gì cá nhân hơn thứ mà một người đưa vào bên trong cơ thể họ, như thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung. Từ đó, thách thức đối với các thương hiệu thực phẩm và thực phẩm bổ sung là ngày càng làm cho chúng trở nên cá nhân hơn.

     

     

Góc nhìn quản lý

     

     

Sản phẩm