Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6

Nhân ngày Nhà báo cách mạng Việt Nam, nhà thơ Chí Thiện có đôi lời chúc dành tặng những người đang vững tay bút trong cuộc chiến sự thật.

Giải thoát là gì và làm sao đạt được?

Giải thoát là gì và làm sao đạt được?

Giải thoát nghĩa là đạt tự do sau khi buông xả tất cả những trói buộc trong cuộc sống (thói đời). Trong Phật giáo, giải thoát tức là thoát khỏi ảo tưởng và khổ, thoát khỏi sự tái sinh trong Luân hồi và đạt Niết-bàn. Nói tóm lại, đó là sự thoát khỏi các trạng thái, cảm xúc tiêu cực.

Luận về chữ “HÒA”

Luận về chữ “HÒA”

Ôi, tuổi trẻ chỉ mong có chí, dũng, cường, hùng,… để có thành công và thăng tiến. Đến lúc có con cháu lại mong phúc, lộc, thọ. Cuộc đời trắc trở, tinh thần bất định lại muốn tịnh tâm thì thích chữ Tâm, chữ Nhẫn, Điềm đạm... Nhưng đến một độ chín nào đó, ta lại muốn chữ “Hòa”. Tại sao vậy?

     

     

Bạn đọc viết

     

     

Sản phẩm