Giải pháp nào cho khung pháp lý trong quản lý TPCN tại Việt Nam

Giải pháp nào cho khung pháp lý trong quản lý TPCN tại Việt Nam

Việt Nam hiện có hơn 3.600 doanh nghiệp tham gia sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN), đây vừa là điều đáng mừng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong vấn đề quản lý các sản phẩm TPCN tại Việt Nam. Còn theo PGS.TS Trần Đáng, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), quản lý TPCN tại Việt Nam, cần trả lời được 3 câu hỏi lớn.

Công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành công nghiệp dược

Công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành công nghiệp dược

Không thể đứng ngoài cuộc cách mạng thế giới, cách mạng công nghiệp 4.0, ngành công nghiệp dược cũng đang phải đối mặt với vô vàn thử thách và thuận lợi từ cuộc cách mạng này.

Doanh nghiệp TPCN chủ động tham gia Diễn đàn APEC

Doanh nghiệp TPCN chủ động tham gia Diễn đàn APEC

Trong gần 20 năm trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn APEC (bắt đầu từ tháng 11/1998), diễn đàn có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trong mọi ngành nghề và lĩnh vực, trong đó có cả ngành thực phẩm chức năng (TPCN).

     

     

Góc nhìn quản lý

     

     

Trao đổi & hỏi đáp

Sản phẩm